Topographic Map Church Features in Roanoke County, Virginia

Browse by County - Roanoke, Feature Type - Church

Feature Type County USGS Topo Map Elevation Lat Long
Back Creek Church Church Roanoke Bent Mountain 1171 feet 37.188ºN 80.002ºW
Bellvue Church Church Roanoke Bent Mountain 1348 feet 37.216ºN 80.028ºW
Bent Mountain Church Church Roanoke Bent Mountain 2719 feet 37.163ºN 80.102ºW
Bethel Church Church Roanoke Salem 1332 feet 37.318ºN 80.065ºW
Blue Ridge Church Church Roanoke Stewartsville 1161 feet 37.264ºN 79.858ºW
Bonsack Baptist Church Church Roanoke Stewartsville 1000 feet 37.322ºN 79.869ºW
Boones Chapel Church Roanoke Garden City 1092 feet 37.162ºN 79.974ºW
Brookhill Church Church Roanoke Garden City 918 feet 37.203ºN 79.911ºW
Campbell Memorial Presbyterian Church Church Roanoke Roanoke 945 feet 37.280ºN 79.897ºW
Catawba Church Church Roanoke Looney 1807 feet 37.380ºN 80.125ºW
Christo Church Church Roanoke Check 2535 feet 37.117ºN 80.165ºW
Clearbrook Church Church Roanoke Garden City 1023 feet 37.190ºN 79.937ºW
Cooper Cove Church Church Roanoke Hardy 1066 feet 37.215ºN 79.853ºW
Cornerstone Church Church Roanoke Roanoke 1158 feet 37.337ºN 79.983ºW
duPont Chapel Church Roanoke Roanoke -32800 feet 37.354ºN 79.941ºW
Ebenezer Church Church Roanoke Roanoke 1233 feet 37.334ºN 79.998ºW
Enon Church Church Roanoke Roanoke 1063 feet 37.352ºN 79.939ºW
First Christian Church Church Roanoke Roanoke 935 feet 37.282ºN 79.907ºW
Fort Lewis Church Church Roanoke Glenvar 1102 feet 37.273ºN 80.138ºW
Galilee Church Church Roanoke Elliston 1273 feet 37.225ºN 80.189ºW
Glenvar Baptist Church Church Roanoke Glenvar 1178 feet 37.280ºN 80.146ºW
Goodwins Church Church Roanoke Elliston 1210 feet 37.245ºN 80.171ºW
Green Hill Church Church Roanoke Salem 1069 feet 37.275ºN 80.104ºW
Green Ridge Presbyterian Church Church Roanoke Roanoke 1125 feet 37.345ºN 79.971ºW
Gum Springs Church Church Roanoke Salem 1178 feet 37.300ºN 80.110ºW
Holiness Church Church Roanoke Elliston 1305 feet 37.236ºN 80.166ºW
Johnsville Church Church Roanoke Glenvar 1876 feet 37.315ºN 80.246ºW
Kittingers Chapel Church Roanoke Bent Mountain 1299 feet 37.198ºN 80.064ºW
Lawrence Memorial Church Church Roanoke Bent Mountain 2624 feet 37.156ºN 80.123ºW
Little Hope Church Church Roanoke Elliston 1407 feet 37.218ºN 80.185ºW
Locust Grove Church Church Roanoke Salem 1118 feet 37.285ºN 80.117ºW
Longview Tabernacle Church Roanoke Bent Mountain 1683 feet 37.220ºN 80.051ºW
Lynn Haven Church Church Roanoke Stewartsville 1073 feet 37.277ºN 79.874ºW
Masons Cove Church of the Brethren Church Roanoke Salem 1240 feet 37.372ºN 80.068ºW
Mayflower Hills Church Church Roanoke Hardy 994 feet 37.239ºN 79.857ºW
Midland Baptist Church Church Roanoke Roanoke 915 feet 37.283ºN 79.906ºW
Midway Union Church Church Roanoke Roanoke 915 feet 37.282ºN 79.908ºW
Miller Chapel Church Roanoke Garden City 1243 feet 37.203ºN 79.957ºW
Moores Chapel Baptist Church Church Roanoke Glenvar 1492 feet 37.299ºN 80.225ºW
Mount Gerizem Church Church Roanoke Bent Mountain 2158 feet 37.223ºN 80.089ºW
Mount Haran Church Church Roanoke Bent Mountain 1361 feet 37.196ºN 80.082ºW
Mount Moriah Church Church Roanoke Roanoke 1056 feet 37.304ºN 79.891ºW
Mount Pleasant Baptist Church Church Roanoke Garden City 1151 feet 37.239ºN 79.907ºW
Mount Union Church Church Roanoke Bent Mountain 2621 feet 37.173ºN 80.112ºW
Mountain Pass Church Church Roanoke Salem 1204 feet 37.361ºN 80.048ºW
Mountain View Church Church Roanoke Catawba 1735 feet 37.396ºN 80.078ºW
Northview Church Church Roanoke Roanoke 1135 feet 37.341ºN 79.942ºW
Oak Grove Church (historical) Church Roanoke Bent Mountain 1223 feet 37.245ºN 80.034ºW
Our Lady of Nazareth Catholic Church Church Roanoke Bent Mountain 1122 feet 37.238ºN 80.027ºW
Patterson Memorial Church Church Roanoke Roanoke 1102 feet 37.338ºN 79.927ºW
Demand Media Sports